Optimerings - kurser

Filosofisk tilgang: Et helt menneske er og forbliver sig selv, hviler i sig selv, handler, eller undlader at handle, alene for at fremme eller nå egne mål ... eller mål, det har besluttet eller tilsluttet sig i overensstemmelse med omgivelserne.
Målgruppe: Mennesker med behov for at optimere egne færdigheder og muligheder, professionelt såvel som privat. Indhold: Der arbejdes i grupper med at optimere væren og integritet, samt med at håndtere egne begrænsninger.
Arbejdsmetode: Korte introduktioner, træning, træning,  træning med efterfølgende optimering af personlig styrke. Forventet resultat: Mennesker, der nu i langt højere
grad er i stand til at "levere varen", hvor det er relevant.
Tid og sted: Kurserne leveres, efter aftale, til myndigheder, virksomheder, forsikringsselskaber og fagforeninger.
Information & tidsbestilling: