Hvad er Supervision ?

Supervision betyder overblik og er en systematisk, struktureret gruppe-
samtale, hvor der er dialog mellem en supervisor og én eller flere fra gruppen, imens gruppens øvrige medlemmer lytter med og fungerer som reflekterende team.

Supervisoren stiller åbne, afklarende og inspirerende spørgsmål, der sammen med input fra teamet er med til at give den enkelte ny indsigt og bevidsthed om sammenhænge. I supervision trækker man på gruppens ressourcer og muligheder.
Hvem kan have glæde af supervision ?
· Medarbejdere · som står over for faglige, etiske og moralske dilemmaer.
· med begyndende tegn på stress og udbrændthed.
· som har behov for hjælp til sammen med kolleger at få
  kastet lys på problemstillinger, som gnaver, og som
  ikke bliver afsluttet.

· Kursister · i en terapeutisk uddannelse, hvor der arbejdes med
  klienter.
Information og tidsbestilling: