Det største problem i parforhold er,
at man fokuserer på partnerens fejl

Det er tankevækkende, hvor megen energi, der bruges på bebrejdelser og den smerte- fulde leg "find fem fejl".

Mennesker, som har succes, har, i følge seriøse undersøg- elser, alene én ting til fældes: De er ikke bange for at begå fejl. At begå fejl indgår nem- lig i enhver læringsproces.
Læringen består først og fremmest i: At erkende og korrigere sine egne fejl - samt at holde fingrene fra (eller blande sig uden om) andres eventuelle fejl.

Hos mig kan I arbejde med jeres fælles behov for indsigt og udvikling ...  i tryghed og fortrolighed.
Information og tidsbestilling: