Gestalt terapi går altovervejende ud på at afslutte nye eller gamle, uafsluttede situationer (gestalter), som indeholder tilba- geholdte eller fortrængte følelser, der belaster psyken og sætter sig i kroppen som permanente spændinger og smerter.

Ved hjælp af samtale, aktiv lytning, kognitive processer og evt. krops-relaterede processer arbejdes der med at forløse de til- bageholdte eller fortrængte følelser. Herved afsluttes de uafslut- tede situationer, og den bundne (tilbageholdte) energi frigøres.

Dette giver nye ressourcer til at leve livet med.

Terapien kan foregå som individuel-, par- eller familie-terapi.
Information og tidsbestilling: