Information & tidsbestilling: 
Hvad er Coaching ?
Coaching er en systematisk, struktureret samtale med en coach, der stiller åbne og afklarende spørgsmål til en problemstilling, du selv har svært ved at gennemskue. Coaching handler først og fremmest om at afklare, hvad der er fagligt, og hvad der er personligt, i en problemstil- ling, så du efterfølgende kan handle hensigtsmæssigt. Derefter under- søger vi, hvad der hindrer dig i at bevæge dig i den retning, du ønsker.
Hvem kan have glæde af coaching ?
Ledere:
· der står over for at skulle opsige medarbejdere.
· der har problemer med at håndtere ændringer i deres egen rolle.
· der ønsker større gennemslagskraft.
· der er ved at køre fast eller ikke synes, at jobbet er spænden
de.
Medarbejdere:
· der befinder sig i en omstillingsproces.
· der ikke føler, at deres viden og erfaring bliver brugt.
Mennesker generelt:
· der står over for vanskelige eller eksistentielle valg.